,

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ


ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
α) Αριστη αντοχή σε ηλεκτρολυτική διάβρωση εντός του εδάφους.
Δεν σκουριάζουν και δεν χρειάζονται καθοδική προστασία.
 
β) Υψηλή χημική αντοχή
Είναι ανθεκτικοί σε πλείστες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή.
όπως οξέα,αλκαλικά διαλύματα,κλπ
 
γ)Δεν παρουσιάζουν επικαθήσεις.
Συνδυάζουν λεία εσωτερική επιφάνεια, χαμηλό συντελεστή τριβής και χημική αδράνεια υλικού,
με αποτέλεσμα να μην ευνοούνται επικαθήσεις αλάτων,μικροβίων κλπ,τα οποία δυνατόν να
προκαλέσουν στενώσεις του αγωγού και μείωση η και απόφραξη της ροής.
 
δ)Εξαιρετική αντοχή στην κρούση,ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
 
ε)Αντοχή σε εδαφικές μετακινήσεις.
Λόγω της ελαστικότητας τους,οι σωλήνες πολυαιθυλενίου μπορούν να αντέξουν μικρές
παραμορφώσεις του εδάφους και επομένως είναι ιδανικοί σε σεισμογενείς περιοχές.
 
στ)Οικονομικό κόστος εγκατάστασης.
Μεταφέρονται και εγκαθίστανται εύκολα λόγω του μικρού τους βάρους.
Προσφέρονται σε μεγάλα μήκη ρολών (σε διαμέτρους μέχρι Φ 125) εξοικονομώντας εξαρτήματα
συνδέσεως η συχνές κολλήσεις.
Εχουν μεγάλη ευκαμψία και ακολουθούν το όρυγμα χωρίς την χρήση καμπυλών και άλλων εξαρτημάτων.
Μικρό πλάτος ορύγματος,επειδή συνδέονται εκτός του ορύγματος (μετωπική συγκόλληση η ηλεκτρομούφες).
 
ζ)Ευκολία συντήρησης του δικτύου με την μέθοδο Squeeze off.
 
η) Οι σωλήνες ύδρευσης διαθέτουν πιστοποιητικό καταλλήλότητος πόσιμου νερού.
Οι συγκολλήσεις μεταξύ σωλήνων και σωλήνων εξαρτημάτων (μετωπική η ηλεκτρομούφα),είναι
απολύτως στεγανές και δεν επιτρέπουν διαρροές η την εισροή μολυσμένων υδάτων από το έδαφος
εντός του αγωγού.