ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 100X50mm


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 100X50mm

Τα ηλεκτρολογικά κανάλια 100Χ50mm διαθέτουν πλήρη σειρά εξαρτημάτων και συναρμολογούνται σε πλήρες σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Επίσης μπορούν να συναρμολογηθούν και με ειδικό διαχωριστικό, ρεύματος και δεδομένων (data), εκμηδενίζοντας τις όποιες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που εμφανίζονται σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις. Συναρμολογώντας τα «στηρίγματα διακόπτη» τοποθετούνται με ευκολία όλα τα είδη διακοπτών και πριζών.
Η εμφάνισή τους επιτρέπει την εγκατάσταση των Συστημάτων Καναλιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, σε γραφεία, οικιακούς
και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Επίσης η αντοχή και η «στιβαρή» κατασκευή τους τα καθιστούν ιδανικά και για βιομηχανικές εγκα-ταστάσεις. Τα καπάκια των συστημάτων καναλιών 100X50mm είναι καλυμμένα με ειδική προστατευτική μεμβράνη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 100X50mm

Κωδικός Τύπος Ποσότητα Συσκευασία
41100050.10
ΛΕΥΚΟ 100x50mm 24 M 24cmX18cmX2,01m
41000000
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΝ. 100 68 M 12,5cmX9cmX2,01m

 

   EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 100X50mm

Κωδικός Τύπος Ποσότητα Συσκευασία
47000050 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 50mm 60 TMX 17cmX13cmX9cm
47150036
ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 100X50mm 6 TMX 34cmX15cmX15cm
47150035 ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 100X50mm 6 TMX 34cmX15cmX15cm
47001535 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ 100X50mm 8 TMX 34cmX15cmX15cm
47250235
ΤΑΦ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 100X50mm 6 TMX 34cmX15cmX15cm
47250035 ΤΑΠΑ 100X50mm 12 TMX 34cmX15cmX15cm

 

Κατηγορία: Ετικέτα: