Προβολέας Ηλιακός με Φωτοκύρτταρο GSBD – 1.5wD


Βάρος 1 kg