,

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ


ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

• Βυτία κατάλληλα για αποθήκευση τροφίμων (λάδι, κρασί, ελιές) σύμφωνα με τον

κώδικα τροφίμων: κεφ. 2, άρθρο 21 κ 26, καθώς και για αποθήκευση χημικών

προϊόντων.

• Το υλικό κατασκευής είναι πρωτογενές και ανακυκλώσιμο

(υψαμοριακό πολυαιθυλένιο) ενώ η χύτευση γίνεται δια περιστροφής.