,

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 100W


  • 400 ºC
  • 100 W
  • 230 V~ 50Hz

13.00