Ανόδιο Μαγνησίου Φ22-300ΜΜ


Ανόδιο Μαγνησίου Φ22-300ΜΜ

Βάρος 0.5 kg