Ανόδιο Μαγνησίου Φ22-200ΜΜ


Ανόδιο Μαγνησίου Φ22-200ΜΜ

Βάρος 0.5 kg