Ανόδιο Μαγνησίου Φ22-150ΜΜ


Ανόδιο Μαγνησίου Φ22-150ΜΜ

Βάρος 0.5 kg