ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ MT-4611 S/PRO

ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ MT-4611 S/PRO

availability:In stock

sku: 01.034.0283

Quick Overview

73,50

Product Description


Αισθητήριο ταχείας ανίχνευσης
• Εύρος ανίχνευσης: 10%-40% LEL/Κατώτερο εκρηκτικό όριο
• Εύκαμπτη κεφαλή ανίχνευσης 35cm
• Οπτική και ηχητική ειδοποίηση
• Εφαρμογές: Φυσικό αέριο, μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο,
βουτάνιο, ακετόνη, αλκοόλη, αμμωνία, υδρογόνο, βενζίνη,
σουλφίδιο, οργανικός διαλύτης, καπνός, διαλυτικό μπογιάς,
νάφθα, πτητικός βιομηχανικός διαλύτης
Ετικέτες:OEM